2015 г.

 2015 година

Нашите дарители:

доц. Виолета Станчева

доц. Латьо Гинев

доц. Мария Рошманова

проф. Марияна Стефанова

проф. Тиха Делчева

Елена Георгиева

Елена Петкова 

Анастасия Якова

проф. Георги Иванов

проф. Емилия Василева

инж. Христомир Зафиров

проф. Венетка Кацарска