EAEVE Статус

С решение на ECOVE от 19.11.2015 г. Ветеринарномедицински факултет е с оценка "ПЪЛНО ОДОБРЕНИЕ" (APPROVAL) от процедурата по европейска акредитация на EAEVE.

Решение на ECOVEОфициален доклад на ECOVEСертификат за одобрение