Kатедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”

Ръководител: проф. д-р Наско Йовчев Василев, д.в.м.
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 511; E-mail: nasvas@abv.bg

 

Историческа справка

 

Академичен състав

 

Проф. д-р Наско Йовчев Василев, д.в.м.

тел.: (042) 699 511; E-mail: nasvas@abv.bg  
Научни интереси: репродукция; патология на репродукцията при крави и кобили.

 

Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев, д.в.м.
тел.: (042) 699 512; E-mail: plana2003@mail.bg  
Научни интереси: репродукция при котката; лъжлива бременност; болести при новородените животни; реанимация.

 

Доц. д-р Станимир Ангелов Йотов, д.в.м.
тел.: (042) 699 513; E-mail: stanrad@abv.bg  
Научни интереси: репродукция при дребните преживни животни; патология на репродукцията; бременност – ултразвукова диагностика на бременността.

 

Гл. ас. д-р Иван Росенов Фасулков, д.в.м.
тел. (042) 699 515; E-mail: i.fasulkov@gmail.com 
Научни интереси: B-mode, color Doppler и 3-D ехография на млечната жлеза при козата.

Дисертация: PhD_Fasulkov.pdf; Ultrasonographic studies of caprine mammary gland physiology and pathology: PhD - Abstract.pdf

 

Ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов, д.в.м.
тел. (042) 699 517; E-mail: a_stefanov@mail.bg 
Научни интереси: Репродукция при биволицата; Патология на репродукцията.

 

Ас. д-р Антон Лазаринов Антонов, д.в.м.
тел. (042) 699 514; E-mail: anton.antonov@abv.bg 
Научни интереси: Репродукция при месоядни животни; Патология на репродукцията.

 

Ас. д-р Манол Петков Карадаев

тел. (042) 699 510; E-mail: Karadaev@abv.bg

Научни интереси: Ехографско определяне на гестационната възраст (фетометрия) при козата.