Kатедра “Общо животновъдство”

Ръководител: проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов, д.в.м.

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 555; Е-mail: nutritionvmf@uni-sz.bg

 

Секция: „Екология с радиационна екология”.

Ръководител: гл. ас. д-р Невена Светославова Николова

 

Секция: „Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите”.

Ръководител: проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов, д.в.м.

 

Секция: „Генетика”.

Ръководител: проф. дбн Иванка Тодорова Йотова

 

Секция: „Хигиена, етология и защита на животните”.
Ръководител: доц. д-р Красимира Иванова Узунова, д.в.м.