Kатедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”

Ръководител: проф. двмн Любомир Димитров Лашев

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 622; E-mail: lashev@uni-sz.bg

 

Секция: „Фармакология, токсикология и обща терапия”.

Ръководител: проф. двмн Любомир Димитров Лашев

 

Секция: „Физиология на животните”.

Ръководител: проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски, д.б.

 

Секция: „Биохимия с основи на клиничната биохимия”.

Ръководител: проф. д-р Теодора Мирчева Георгиева, д.в.м.

 

Секция: „Химия”.

Ръководител: проф. дхн Недялка Вълканова Георгиева