Kатедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”

Ръководител: проф. двмн Александър Павлов
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 536; E-mail: apavlov@uni-sz.bg

 

 

Академичен състав

 

Секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход”

Проф. двмн Александър Павлов
тел.: (042) 699 536; E-mail: apavlov@uni-sz.bg  
Научни интереси: хигиена и технология на месо; остатъчни количества чужди вещества в храните; НАССР (meat hygiene, residues in foods; HACCP)

Проф. двмн Иван Въшин
тел.: (042) 699 535; E-mail: vachin@uni-sz.bg
CV  Научни трудове

Научни интереси: микробиологичен контрол; кампилобактерии; хигиена на млякото.

Доц. д-р Валентин Русев, д.в.м.
тел.: (042) 699 538; E-mail: wrussev@hotmail.com
Научни интереси: микроструктура на колбаси; фалшификации колбаси; пчелен мед;

Доц. д-р Динко Динков, д.в.м.
тел.: (042) 699 539; E-mail: dinkodinkov@abv.bg
Научни интереси: пчелен мед; остатъчни количества ксенобиотици; съвременни методи за изследване, добри производствени практики.

Доц. д-р Тодор Стоянчев, д.в.м.
тел.: (042) 699 540; E-mail: todor.stoyanchev@uni-sz.bg
Научни интереси: хранителна микробиология, Campylobacter spp., птици, птичи продукти, молекулярни биологични методи при храни, PCR, PCR-RFLP, PFGE.

Ас. д-р Ралица Кючукова, д.в.м.

тел: (042) 699 695; E-mail: ralitsa.kjuchukova@abv.bg

Научни интереси: остатъчни количества от антибиотици в птици и птичи продукти.

 

Ас. д-р Деян Стратев
тел.: (042) 699 537; Е-mail: stratev@mail.bg
Научни интереси: ветеринарно-санитарен контрол и микробиологично изследване на риба и рибни продукти, аеромонади, болести по рибите.

Александра Даскалова - докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: alex_doko@abv.bg

Научни интереси: стрес и хуманно отношение при животни за клане, микробиология на месото.

 

Обща информация

 

План за практически занятия - летен семестър

Схеми за микробиология на храни

 

Избираема дисциплина "Лабораторен контрол на храни"

Prot_DNA_A_2013 
Prot_DNA_B_2013 
Prot_DNA_A_2014
Prot_DNA_A_2015 
 
 
 

 

 

Секция „Ветеринарно законодателство и мениджмънт”

Ас. д-р Гергана Николова, д.в.м.
тел.: (042) 699 550; E-mail: gnikolova.vet@gmail.com
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; ветеринарномедицинско законодателство; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина; ветеринарномедицинско образование и професионално развитие.

Ас. д-р Ласка Костадинова
тел.: (042) 699 547; E-mail: lkostadinova@uni-sz.bg
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; мениджмънт човешки ресурси; ветеринарномедицинско законодателство; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина.

 

Календарен план: Календарен план семинарни занятия 2016 г.