2012 г.

 
НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ:
2012 година
 
проф. Христо Макаков
д-р Елена Лавренцова
доц. Виолета Станчева
Мариана Богданова
доц. Стефка Динчийска
проф. Георги Иванов
Маргарита Шоселова
д-р Мария Тенева
проф. Павлина Стефанова
Анна Арнаудова
проф. Любен Димитров
доц. Веселина Иванова
доц. Ваня Петрова
проф. Ламбо Георгиев
ДИПКУ, ТрУ
проф. Тиха Делчева
доц. Бялко Бялков
Бояна Буюклиева
Хубавена Иванова и Господин Ваков
доц. Бояна Боева
доц. д-р Цонка Каснакова-Иванова
Гръцки бизнес съвет в България  (H.B.C.B.)
доц. Ангел Карагьозов
Цонка Василева
Ваня Митева
гл. ас. Катя Москова
гл. ас. Бранимира Нонова
доц. Христина Милчева
проф. Георги Иванов, д.п.н.
доц. Пенка Гарушева
доц. Ваня Петрова
Издателство “Анико”
Златка Тоскова
проф. дфн  Галя Симеонова – Конах
Жоржета Назърска и Светла Шапкалова
 

За високоблагородния жест към всеки от нашите дарители -

признателност и благодарност!