Предстоящи събития

 Национална Кръгла маса „Университетите и бизнеса“

 

Ще се проведе на 10.10.2013г в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Стара Загора

 

Организатори:

Тракийски университет:

 

 

Център за кариерно развитие 

Сектор „Качество и акредитеция“ 

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

 

 

 

 

Информационна среща по проект Ново начало – от образование към заетост”

 

От октомври 2010 до края на 2013 г. Агенцията по заетостта изпълнява Проект “Ново начало – от образование към заетостпо Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектът дава възможности за професионален стаж на младежи до 29 г., завършили специалност от средно или висше образование, без трудов стаж по специалността. Стажовете се провеждат в реалния сектор на икономиката в сфери, различни от селско и горско стопанство, рибовъдство, държавни, общински администрации и структури на съдебната система и са с продължителност 6 месеца. По време на стажа се получава месечно възнаграждение в размер от 300 лв. И се плащатосигуровки. Стажантите работят с наставник, определен от съответния работодател за времето на стажа.

 

При интерес за участие, посетете информационната среща на 30 май от 10.30 часа в Дирекция бюро по труда на адрес гр. Стара Загора , ул. Стефан Караджа8, зала 202.

Допълнителна информация, можете да получите от Център за кариерно развитие при ТрУ.

Информационно събитие на МОМН и ERC

 

На 27 април 2012 г. от 14 ч. в зала „София” на Гранд хотел „София” министър Сергей Игнатов ще открие Информационно събитие, на което представители от Европейския научноизследователски съвет (European Research Council ERC) ще представят възможностите за участие в конкурсите по програма „Идеи”, а наши учени ще споделят добрите национални практики. Целта на събитието е да насърчи както талантливите млади учени, така и изявените български изследователи към по-активно участие в конкурсите на програмата. Работният език на събитието ще бъде английски език.


Салон
CampusFrance в България 2012

 

Френското посолство в България има удоволствието да ви покани на шестия СалонCampusFrance, организиран от Френския институт в България, със съдействието на Агенция CampusFrance Париж, който ще се проведе на 23 и 24 март 2012 година в Гранд хотел София.

 

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения, представители на франкофонските програми в България и учебни заведения от страни от югоизточна Европа, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт със студентите, така и за развитие на междууниверситетското сътрудничество.

 

Нашите общи цели : засилване на студентската мобилност, създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование между учебни заведения и развитие на научното сътрудничество, не само в рамките на динамичното френско-българско сътрудничество, но и в контекста на европейската интеграция.

Салонът е насочен към франкофони както и към нефранкофони и поставя акцент върху степените магистратура и докторантура.

Паралелно със салона ще се проведат презентации и кръгли маси с университетски преподаватели, насочени към широка аудитория.

 

Специален гост на салона е г-н Жан Мишел Казбариян, директор на Центъра за Социални и Хуманитарни науки и Археология към френското Министерство на външните работи и европейските въпроси. Неговата конференция, на 23 март от 10h30 е свързана с мобилността на докторанти и научни работници в областта на социалните и хуманитарни науки.

 

Презентацията « Обучение по право и професионална реализация » е последвана от посещение на място в Комисията за защита на конкуренцията и среща с професионалисти завършили във Франция.

 

Тематичен щанд «Археология » ще представи както програми за обучение така и възможности за професионална реализация.

 

И тази година, щанда « В помощ на студента »,ще предостави възможност на фирми за директен контакт с младите хора и представяне на услуги свързани с подготовката на престоя им в чужбина : студентски заеми, застраховки, организиране на пътуването (карта ISIC и самолетни билети), курсове и материали за подготовка по френски език.

За първи път участие ще вземе и фирма Адеко, специализарана в кариерното консултиране. Те ще запознаят заинтересованите със съществуващите предприятия, със спецификата на стажовете и работните места както и с конкретните възможности за работа.

 

За улесняване на комуникацията с представителите на чуждестранните учебни заведения, по време на салона, на всеки щанд ще присъства преводач.

 

 

Участници

 

Университети и висши специализирани институти

 • Университет Бордо 1

 • Университет Монпелие 1

 • Институт за политически науки Париж

Висши инженерни училища
 • Национален институт по приложни науки INSA в Руа

Висши училища по изкуство

 • Мод’Арт Интернационал Париж

 • Висше училище по изкуства Мариз Елоа

Мрежи от висши учебни заведения

 • Национален център за дистанционно обучение CNED

 • Университетска Агенция на Франкофонията AUF

 • Агенция CampusFrance Париж

Университетски франкофонски програми в България

 • Технически университет София - Електроинженерство и информатика

 • Химикотехнологичен и металургичин университет София – Химично и биологично инженерство

 • Университет по хранителни технологии Пловдив- Хранително-вкусови технологии

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Икономика и стопанско управление

 • Франкофонски Институт за Администрация и Управление (IFAG)

 • Нов Български Университет (НБУ) - Политически науки

Университетски франкофонски програми в :

 • Македония

« В помощ на студента »

§ Adecco

§ SG Expressbank

§ Usit Colours и ISIC

§ Darbi

§ Издателство Колибри

§ Списание « Образование и специализация в чужбина »

§ Дипломи и сертификати за ниво на френски език

«Tематични щандове»

 • Археология

Място на провеждане на салона и на презентациите
Гранд Хотел София

ул. Гурко 1

зали София и Сердика

Салонът ще е отворен

23 март – от 10h00 до 18h00

24 март – от 10h00 до 17h00


Кариерен форум “Бизнесът в действие”

 

За шеста поредна година студентската организация AIESEC ще срещне българските студенти с представители от различни сфери на бизнеса. Форумът "Бизнесът в действие" ще се проведе на 23, 24 и 25 март 2012 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).


Студентите, които искат да се включат, ще трябва да преминат предварителната селекция като попълнят онлайн въпросник. Основни критерии за одобрението на кандидатите ще бъдат досегашният им опит и познанията им в различни области на бизнеса. Регистрацията стартира от 6.03.2012 г. и ще продължи до запълване на квотата за участници.


Форумът ще започне с презентации, дискусии и семинари, изготвени от специализирани обучителни компании и професионалисти от различни сфери. През втория ден представителите на бизнеса ще изнесат презентации, а всяка от фирмите ще има и собствен информационен щанд за индивидуални консултации със студентите.

В същия ден одобрените участници ще бъдат разделени на отбори и ще получат задачи, свързани с реални бизнес казуси. Решенията им ще бъдат представени и дискутирани в последния ден на форума. Студентите с най-добри резултати ще получат възможността да стажуват по специалността си в гостуващите фирми.

През 2011 г.форумът протече по сходен начин, като беше поделен в три модула - "Техническо предизвикателство", "Мениджмънт" и "Корпоративна социалнa отговорност (КСО)".Сред темите,