Секция Хигиена и професионални болести

 

Ръководител секция:
доц. д-р Росица Павлова Делирадева, дм
 тел.: +359889843463
1995 – доктор по медицина
1999 – доцент
 
Научни интереси:
Обща и комунална хигиена, екология, атмосферен въздух, води, почва.
 
Академичен състав:
гл. ас. д-р Павлина Любомирова Гидикова
тел: +359887976569
1993 – Master of science
Научни интереси:
трудова медицина, медицинска екология.
 
гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Платиканова
тел: +359898678954
Научни интереси:
трудова медицина, професионални болести.
 
ас. д-р Гергана Николаева Сандева
тел: +359889843462
Научни интереси:
трудова медицина.
 
Радостина Георгиева, специалист-химик
тел: +359898427502
 
Електронна поща на секцията за информация и кореспонденция:
        higiena_tru@yahoo.com
 
 
1.     Конспекти

 

 

Втори семестър

7 Оценка на фактическото хранене
8 Експертиза част 1
9 Експертиза част 2
10 Обекти за търговия с храни
11 Хранителни отравяния част 1
12 Хранителни отравяния част 2
14 Оценка на физическо развитие
15 Училища и детски заведения
 

3. Учебни материали – медицинска сестра

      Лечебно хранене