Доставка на апаратура и специализирано оборудване за нуждите на Ветеринаро-Медицински Факултет, Аграрен Факултет, Педагогически Факултет и Медицински Колеж при Тракийски Университет – гр. Стара Загора в обособени позиции

Решение 

Обявление 

Документация

Решение за промяна

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Съобщение за публичен жребий за определяне на изпълнител

Плащания по договори:

договор № 173 от 08.04.2015г.     изпълнител Ес Джи Пи Био Дайнамикс
договор № 174 от 08.04.2015г.     изпълнител Ес Джи Пи Био Дайнамикс
договор № 175 от 08.04.2015г.     изпълнител Ес Джи Пи Био Дайнамикс
договор № 176 от 08.04.2015г.     изпълнител Ес Джи Пи Био Дайнамикс
договор № 180 от 14.04.2015г.     изпълнител БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
договор № 181 от 14.04.2015г.     изпълнител РИДАКОМ ЕООД.
договор № 182 от 14.04.2015г.     изпълнител НОРКОМ ЕООД
договор № 183 от 14.04.2015г.     изпълнител ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХБЪЛГАРИЯ ЕООД
договор № 184 от 14.04.2015г.     изпълнител  ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХБЪЛГАРИЯ ЕООД
договор № 185 от 14.04.2015г.     изпълнител ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
договор № 187 от 17.04.2015г.     изпълнител ЛАБОРБИО ООД
договор № 188 от 17.04.2015г.     изпълнител ЛАБОРБИО ООД
договор № 189 от 17.04.2015г.     изпълнител  НОАК  БЪЛГАРИЯ  ЕООД
договор № 190 от 17.04.2015г.     изпълнител  ЕЛИТ МЕДИКАЛ  ООД
договор № 191 от 17.04.2015г.     изпълнител  БИОПЛАСТ ЕООД
договор № 192 от 17.04.2015г.     изпълнител  БИОПЛАСТ ЕООД
договор № 193 от 17.04.2015г.     изпълнител  МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКАИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
договор № 196 от 22.04.2015г.     изпълнител   ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
договор № 197 от 22.04.2015г.     изпълнител  ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
договор № 198 от 22.04.2015г.     изпълнител  ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
договор № 199 от 22.04.2015г.     изпълнител  ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
договор № 200 от 22.04.2015г.     изпълнител  ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
договор № 201 от 22.04.2015г.     изпълнител  ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД