Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет, гр. Стара Загора