Прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование за уч. 2015/16 г.

Информация за изпити, оценки и класиране

 

 Магистърски програми

 Професионална реализация

 Правила за прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование: 

    Общи положения

    Условия за кандидатсване

    Документи за кандидатсване

    Състезателни изпити, състезателен бал и класиране

    Записване и обучение 

    Допълнителни разпоредби

    График за подаване на документи, изпити, класирания и записване

    Програма за подготовка на конкурсен изпит по Социална медицина

    Програма за подготовка на конкурсен тест по Управление на здравни грижи

 

    Годишни такси за обучение на студенти и докторанти

    Годишни такси за обучение на студенти в ОКС "магистър", след висше образование, приети платена форма на обучение

    

     Срок на обучение, брой семестри


Телефони за връзка: Ректорат - 042/699 210; Аграрен факултет - 042/699 311; Медицински факултет - 042/664 333; Педагогически факултет - 042/613 762, 640 846; Стопански факултет - 042/699 420; Ветеринарномедицински факултет  - 042/699 690


Архив

Изпити, оценки, класирания - уч. 2014/15 г.(Архив)