Структура и контакти

ЦЕНТРАЛНА   БИБЛИОТЕКА

Директор на Университетска библиотека

Ж. Даковска

Тел. 042/ 699 238

e-mail: dakovska@uni-sz.bg

 

Отдел "Комплектуване и обработка"

Д. Стоянова

Тел. 042/699 237

e-mail: dgstoyanova@gmail.com

 

Отдел "Обслужване на читатели и организация на библиотечните фондове"

В. Иванова, Д. Божкова

Тел. 042/699 240

e-mail: libtu@uni-sz.bg

 

Отдел "Научно-информационно обслужване"

Ж. Даковска

Тел. 042/699 241, 042/699 238

e-mail: dakovska@uni-sz.bg

 

Библиотеки към факултети и колежи

Библиотека при Медицински факултет

Библиотека при Педагогически факултет

Библиотека при Медицински колеж – Стара Загора

Библиотека при Факултет Техника и технологии - Ямбол