Електронни ресурси


АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТЪП ДО РЕФЕРАТИВНИТЕ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА ТОМСЪН РОЙТЕРС И ЕЛЗЕВИР
Министерството на образованието, младежта и науката, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012-2014 г. с цел  осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни на издателството Елзевиер (Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collection с безплатен достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)

За достъп до SciVerse® Science Direct® моля ползвайте следния

линк: www.sciencedirect.com 

За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк: www.scopus.com

За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://isiknowledge.com 

Достъпът е на база IP адреси. Потребителите имат достъп само от компютри, включени в мрежата на Университета.
Обща информация и кратко ръководство за ползване на базите данни може да изтеглите като изберете името на съответната платформа от списъка по-долу:
Презентации от обучения:
 
АБОНАМЕНТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2012 ГОДИНА
 
 
          
 
За достъп до SpringerLink моля ползвайте следния линк: http://www.springerlink.com
 
За достъп до Ebsco Publishing моля ползвайте следния линк: http://search.ebscohost.com
User ID: и Password: - обадете се до библиотеката
 
 
За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Желка Даковска 699 238 илина email:dakovska@uni-sz.bg