Профили

Болницата осъществява висококвалифицирани и високоспециализирани медицински дейности, някои от които уникални за региона на Югоизточна България в следните специалности:

 • Хирургия (обща, детска, коремна, гръдна, съдова)
 • Вътрешни болести ( кардиология, гастроентерология, хематология, нефрология, ендокринология, пулмология, ревматология, алергология)
 • УНГ
 • Ортопедия и травматология
 • Офталмология
 • Неврология
 • Неврохирургия
 • Педиатрия
 • Дерматовенерология
 • Урология
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатология
 • Анестезиология и реанимация

Както и диагностично-консултативни и лабораторни изследвания :

 

 • Диагностично-консултативни
  • инфекциозни болести
  • паразитология
 • Лабораторни(клиниколабораторни, клиникохимични, цитоморфоло-гични, хематологични, вирусологични, имунологични и други)
 • Образна диагностика( рентгенови, компютърно-томографски, ехографски, ангиографски)