Обучение

В клиниките на болницата се извършва обучение на студенти по медицина от Медицинския факултет на Тракийски Университет - Стара Загора, специализанти и докторанти по основните медицински специалности, както и общопрактикуващи лекари и студенти от Медицинския колеж в Стара Загора. Болницата си е поставила амбициозната задача да се утвърди като съвременна университетска база на национално равнище с провеждане на учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на високо професионално ниво, отговарящо на нормите и стандартите, действащи в Европейския Съюз.