Регистрационен формуляр

Тракийски университет

Център за кариерно развитие

град Стара Загора,  Студентски град -Ректорат

тел./факс: (042) 699 245; моб.тел 0887 900 490

e-mail: career_center@uni-sz.bg

 

 

1. Трите  имена:

2. Специалност и факултет:

3. Курс и форма на обучение:

4. Телефон за контакти:

5. Е-mail адрес:

6. Средно образование (училище, специалност):

7.Чуждоезикова подготовка (език и ниво на владеене: основни познания, добро, много добро, отлично):

8. Компютърни умения (ниво на владеене: потребител, програмни продукти):

9.Шофьорски умения (категория):

10.Други умения (организационни,социални, работа в екип, др.):

11.Допълнително обучение (курсове, специализации, участия в семинари, конференции, други):

12.Трудов опит (период, длъжност, организация):  

13.Търсите ли работа в момента:

14.Отбележете вида заетост, която бихте искали да имате на търсеното работно място ( на пълен работен ден, събота и неделя, почасово, за летния сезон):
15.Посочете поне три сфери на професионална реализация, в които бихте приели предложение за работа, като започнете от най-предпочитаната (администрация, продажби и дистрибуция, здравеопазване, туризъм, банкова и финансова сфера, образование, социални дейности, селско стопанство, медии и реклама, други):

 

Попълнения регистрационен формуляр изпращайте на career_center@uni-sz.bg

Благодарим Ви!