Контакти

Тракийски университет

Аграрен факултет

гр. Стара Загора 6000, Студентски град

е-mail af@uni-sz.bg

Учебен отдел  тел. (042) 699 304

 

 Старши експерт, административен секретар Нанка Йорданова - ст. 439, тел. (042) 699 300, (042) 699 303, факс (042) 670 942, GSM 0885 973 355, е-mail njordanova@af.uni-sz.bg

 

Изготвяне на регистър на специалисти,завършили АФ при Тракийски университет, Стара Загора.Форма за обратна връзка.

 

 БАНКОВА СМЕТКА И ДРУГИ ДАННИ НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

  

IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC:UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК – клон Стара Загора
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Ид. номер по ЗДДС BG123024538
БУЛСТАТ 1230245380077