Лаборатория за ДНК анализ

 

    Лаборатория за ДНК анализ към Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" при Аграрен факултет на Тракийски университет е специализирана за изследване на ДНК посредством методите:
- RFLP-PCR
- AFLP-PCR
- RT-PCR, в това число и експресия на гени
    Извършват се анализи на генетични маркери и известни гени, представляващи интерес за развъдната работа по усъвършенстването на продуктивността и здравословния статус на селскостопанските животни.