Издателска дейност и научно-информационно обслужване

 През 2008 г. е учредено научно списание на АФ „Agricultural Science and Technology”
 Редколегия
 • Editor-in Chief  Tsanko Yablanski
 • C0-Editor-in-Chief Radoslav Slavov
 • Editors and Sections:        
 • Genetics and Breeding:
  • Atanas Atanassov (Bulgaria)
  • Ihsan Soysal (Turkey)
  • Max Rothschild (USA)
  • Stoitcho Metodiev (Bulgaria)
 • Nutrition and Physiology
  • Nikolai Todorov (Bulgaria)
  • Peter Surai (UK)
  • Zervas Georgios (Greece)
 • Production Systems
  • Dimitar Pavlov (Bulgaria)
  • Dimitar Panaiotov (Bulgaria)
  • Jordan Staikov (Bulgaria)
  • Yuliana Yarkova (Bulgaria)
 • Agriculture and Environment
  • Georgy Petkov (Bulgaria)
  • Kanvar Ramish (USA)
 • Product Quality and Safety
  • Marin Kabakchiev (Bulgaria)
  • Stefan Denev (Bulgaria)
 • English Editor Yanka Ivanova (Bulgaria)
  Научното списание се отпечатва на английски език в 4 тома годишно, в книжен и електронен вариант.
 
 Осигураването на научна информация за преподавателите участващи в учебния процес и заниващи се с научно-изследователска дейност има важно значение за подобряване на учебната и научно изследователска дейност в АФ.
 Преподавателите от Аф имат на разположение библиотечния фонд на университетската библиотека, състоящ се от 336 330 тома. Само през 2008 г. са набавени общо 1735 тома.
 През 2008 г. АФ е абониран за 24 български и 2 международни списания. Списанията осигуряват информация във всички направления на научната дейност и изследователския процес в АФ.
 За информационно обслужване на преподавателите, докторантите и студентите се използват и електронните Информационни системи с международни бази данни – Ebsco; CAB Abstracts; Springer Link и AGORA.
 В рамките на проект Научни изследвания на МОН е осигурен нерекъснат достъп и до други бази данни – SCOPUS, Science Direct, ISI Web of Knowledge, Pro Quest Central.