Проучване на професионалната реализация

 

Уважаеми Алумни студенти,

Центърът за кариерно развитие осъществява проучване на професионалната реализация на  студентите, завършили Тракийски университет.

Най-учтиво ви молим да участвате в проучването, като попълните анкетата в Word формат и я изпратите на е-майл: career_center@uni-sz.bg

Благодарим ви предварително за отделеното време и оказаното съдействие! 

Анкета

за проучване на професионалната реализация

на студентите, завършили  Тракийски университет – Старa Загора

 

Трите имена:....................................................................................

Специалност:....................................................................................

Година на дипломиране:....................................................................

Образователна степен (моля подчертайте вярното):

 • магистър
 • бакалавър
 • научна степен доктор

За контакти:

 • Телефон:
 • Е-майл:
 • Адрес: 

Какъв е работният ви статус в момента (моля, подчертайте вярното):

 • работещ - наето лице
 • работещ - самонаето лице
 • безработен

Моля продължете попълването на  анкетата, съобразно посочения работен статус.

За наетите лица:

Месторабота (име на фирмата, организацията):....................................
.......................................................................................................

Вид на трудовия договор (моля, подчертайте вярното):

·        временен

·        постоянен

Позиция, която заемате:....................................................................

Месец и година  на постъпване на работа:...........................................

За самонаетите лица:

Месец и година на начало на дейността:..............................................

Сфера на дейността:..........................................................................

Населено място:................................................................................

За безработните лица:

Работили ли сте до момента по специалността (моля, отбележете вярното):

 • да / не

Търсите ли работа по специалността в момента (моля, отбележете вярното):

 • да / не

Ако търсите работа по специалността:

 • избройте търсените позиции:.......................................................
  ................................................................................................
 • в кои населени места:.................................................................
  ................................................................................................

Попълнената анкета изпратете на е-майл: career_center@uni-sz.bg 

       При нужда от допълнителна информация, на разположение сме да се свържете с нас на посочения е-майл или на телефон: 042/62 44 54.

Благодарим ви!