Филиал-Хасково

  Филиал-Хасково на Тракийския университет-Стара Загора е наследник на Медицински колеж – Хасково.

Началото на Хасковското медицинско училище е поставено на 16.10.1950г. с ПМС № 2389/ 20.08.1950г. за обучението на медицински сестри.
В своята 61- годишна история учебното заведение е преминало през различни преобразования, многократно eпроменяло статута си:
·        1958г. Обединено Медицинско училище за Медицински сестри,   фелдшери и акушерки.
·        1975г. Полувисш медицински институт /ПМИ/.
·       1980г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование /ИПЗКССО/.
·        1983г. Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование с УПК.
·        1990г. Полувисш медицински институт /ПМИ/.
·        От 1997г. Медицински колеж в структурата на Тракийския университет - Стара Загора.
          Oткриване на филиал в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, в гр. Хасково е на основание положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект съгласно протокол № 13 от 14.04.2011г. от заседание на Акредитационния съвет.