Администрация

 

Учебен отдел
Инспектор „Медицина”  и "Управление на здравните грижи":
         Лия Николаева Стоилкова            liyastoilkova@mf.uni-sz.bg'
         ет.1 , ст.3, тел. 664 209
Главен специалист по качеството "Медицинска сестра" и "Акушерка":
         Ася Димитрова                              adimitrova@mf.uni-sz.bg
         ет.1, ст.3, тел. 664 209
 
Главен специалист по качеството „Социални дейности” :
         Иванка Минчева                             imincheva@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 664 333
 
Старши експерт УО и "Чуждестранни студенти":
         Милка Цвяткова                             academ@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 664 204
 
Старши експерт Учебен отдел
          Л.Томова                          e-mail: tomova@mf.uni-sz.bg
ет.2, ст.34, тел. 664 458
 
 
 Инспектор СДО
Димитрина Тутова
ет.1, ст.1, тел. 042 664 203


Инспектор СДО
Росен Димитров
ет.1, ст.1, тел 042 664 203


Инспектор СДО
Свилена Дамянова
ет.1, ст.1, тел 042 664 203
 
Научен отдел
Организатор НУД
Даня Лесинска
ет.2, стая 18, тел 042 664 468


Органицатор НУД
Атанасула Турлуми
ет.1, стая 14, тел. 042 664 
 

 
Старши експерт „Качество на обучението”  

          Илиана Павлова               e-mail: pavlova@mf.ui-sz.bg
 

ет.2, ст.17, тел. 664 205

 
 
Финансово-счетоводен отдел
Главен счетоводител : Св. Маркова
ет.1, ст.2, тел. 664213
 
Счетоводител Христо Михов
ет 1, ст. 7, тел


Счетоводител Юлия Колева
ет.1, ст.7, тел 


 

Счетоводител  Мартина Вътева

 

 

ет.1, ст. 6, тел. 664 416

 

 
Счетоводител  Желка Динева
ет.1, ст. 6, тел. 664 466
 
 
Административно стопанска дейност
Организатор ресурсно осигуряване: Весела Янчева
ет.2, ст. 20, тел 664 208, 664 460
 
Старши експерт Международни програми и проекти : Антон Манолов
ет.2, ст. 20, тел 664 208, 664 460, факс 042 648052
 
Началник отдел ТРЗ Минко Кънчев
ет.1, ст.8, тел. 664 221
 
Зав.личен състав М. Димитрова
          ет.1 ст.9 тел. 664412