Секция „Патологична анатомия”

Проф. дн Иван Динев Иванов CV (shorter version)
тел.: (042) 699 679; E-mail: idinev@uni-sz.bg 
Научни интереси: болести по птиците.

 

Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
тел.: (042) 699 563; Е-mail: stoev@uni-sz.bg 
Научни интереси: отравяния; микотоксикози; микотоксична нефропатия.
 

Доц. д-р Иван Петров Никифоров, д.в.м.
тел.: (042) 699 562; GSM: 0887 609832; E-mail: fori13@abv.bg  
Научни интереси: болести по свинете.
 

Гл. ас. д-р Радостин Стефанов Симеонов, д.в.м.
тел.: (042) 699 565; E-mail: rsimeonov@uni-sz.bg 
Научни интереси: цитопатология; oнкология; болести по животните за компания.
 

Ас. д-р Кирил Костадинов Димитров
тел.: (042) 699 568; E-mail: kdimitrov@uni-sz.bg 

Научни интереси: болести по свинете.

 

Ас. д-р Нели Иванова Грозева
тел.: (042) 699 564; E-mail: dr_grozeva@yahoo.com 
Научни интереси: ултраструктура на патологичните промени.

 

В секция „Патологична анатомия“ съгласно утвърдения учебен план на ВМФ се извеждат дисциплините:

1. Обща ветеринарна патология, задължителна, 5ти семестър 

Учебник Обща ветеринарна патология pdf, Конспект pdf

2. Специална патологична анатомия, задължителна, 6ти и 7ми семестър

3. Ветеринарна онкология, избираема, 7ми семестър