Галерия 33

Т Ъ Р Ж Е С Т В Е Н А  Ц Е Р Е М О Н И Я 
ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ, ВИПУСК 2015 09. 10. 2015, 10.00 ч., аула „Анастасия Тошева”