Секция „Хигиена, етология и защита на животните”

Доц. д-р Красимира Иванова Узунова, д.в.м.

тел.: (042) 699 571; E-mail: mira60bg@yahoo.com

Научни интереси: Благополучие и етология на животни със социално значение.

 

Доц. д-р Надя Александрова Бозакова, д.в.м.

тел.: (042) 699 570; E-mail: nadiab@abv.bg