Съвет на настоятелите

 Съвет на настоятелите на Тракийски университет

1. Проф. д-р Иван Божков – Председател на Съвета на настоятелите на ТрУ

2. Александър Палешутски -  Изпълнителен директор на „Средна гора” АД, Стара Загора

3. Г-н  Никола  БабамовГлавен експерт, сътрудник към комисията по бюджет и финанси

в Народното събрание, предложен от Министерството на образованието

4. Г-н Бенчо Деков – Управител „Перфект  Медика” ООД, Стара Загора

5. Д-р  Филип Станчев – Примавет - София ООД.  Управление, ръководство, контрол на

 качество, развитие на пазари

6. Г-н Иван Миндов - Председател на студентски съвет, Тракийски университет

7. Г-н Румен Кузманов – собственик на „КЕН” АД