2013 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2013 година във ВМФ

1. Заели академични длъжности „професор“

Бойчо Лазаров Биволарски
Михаил Димитров Паскалев
Михни Люцканов Стоянов
Наско Йовчев Василев
Недялка Вълканова Георгиева
Теодора Мирчева Георгиева

2. Заели академична длъжност „доцент“

Николай Викторов Горанов
Тодор Тодоров Стоянчев

3. Заели академична длъжност „главен асистент“

Наталия Цонева Григорова

4. Заели академична длъжност „асистент“

Кирил Костадинов Димитров

5. Придобили научна степен „доктор на науките“

Иван Динев Иванов
Михни Люцканов Стоянов
Теодора Мирчева Георгиева

6. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Диан Тодоров Канъков
Димитринка Стойчева Запрянова
Крум Владимиров Неделков

7. Приети докторанти

Ваня Желязкова Маруцова
Ивелина Павлова Христова
Исмет Ирфанов Калканов
Макрам Уасеф Слейман
Мехмед Юксел Халил