Библиотека

Тел.: (042) 605-078  

e-mail: lib_mk@mf.uni-sz.bg

Библиотекар- Нели Динева
 
Работно време:
Понеделник – петък
от 8.00 до 12.00ч. и от 12.30 до 16.30ч.
 
 Библиотеката е създадена през 1949г. Тя обслужва преподаватели и студенти на Медицински колеж, студенти на Медицински факултет, Педагогически факултет и външни читатели, като задоволява потребностите им от необходимите учебници и специализирана литература.
Библиотеката предоставя:
• Обособена читалня с 10 читателски места, 6 от които автоматизирани и със свободен достъп до Интернет
• Азбучен каталог
• Картотека на периодичните издания
• В процес на изграждане е електронен каталог, който ще бъде достъпен до всички читатели
• Библиотечeн фонд на свободен достъп
 
Приоритетни области на комплектуване: медицина, здравеопазване, естествени науки.