Kатедра “Ветеринарна хирургия”

Ръководител: проф. двмн Иван Борисов Иванов

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 665; E-mail: borissov_vet_dent@abv.bg

 

Академичен състав

 

Проф. двмн Иван Борисов Иванов

тел.: (042) 699 665; E-mail: borissov_vet_dent@abv.bg

Научни интереси: ветеринарна стоматология; хирургически инфекции; антибактерийна терапия.

 

Проф. двмн Михаил Димитров Паскалев

тел.: (042) 699 666; E-mail: paskalev@uni-sz.bg 

Научни интереси: ортопедия на малките животни; ветеринарна рентгенология.

 

Доц. д-р Галина Петкова Симеонова, д.в.м.

тел.: (042) 699 668; E-mail: gpsimeonova@uni-sz.bg

Научни интереси: анестезиология; реанимация; спешна хирургия.

 

Доц. д-р Николай Викторов Горанов, д.в.м.

тел.: (042) 699 667; E-mail: nickgoranov@yahoo.com

Научни интереси: травматология; ревматология; рентгенология; компютърна томография; физикална терапия и рехабилитация.

 

Доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов, д.в.м.

тел.: (042) 699 669; Е-mail: tz_chaprazov@yahoo.com

Научни интереси: хирургически асоциирани инфекции

 

Ас. д-р Влади Стоянов Недев

тел.: (042) 699 669; E-mail: vladi_nedev@mail.bg

Научни интереси: офталмология

 

Ас. д-р Георги Валентинов Терзиев

тел.: (042) 699 669; E-mail: georgi.terziev@mail.bg

Научни интереси: отология

 

Ас. д-р Румен Танев Ройдев

тел.: (042) 699 670; Е-mail: rumen_tanev@abv.bg

 

Ас. д-р Светозар Желев Кръстев

тел.: (042) 699 662; E-mail: sgk_vet@abv.bg

Научни интереси: коремна хирургия.

 

Информация за студенти

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ВЕТЕРИНАРНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ СИП, 3 КУРС ВМФ, ТрУ – Стара Загора 2015/2016 pdf

КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ «ХИРУРГИЯ НА ПРОДУКТИВНИТЕ ЖИВОТНИ» УЧЕБНА ГОДИНА 2015/2016 pdf

КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ «ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ» УЧЕБНА ГОДИНА 2015/2016 pdf

Инструкция за работа със системата за изпитване на студенти pdf