Обучения на Център за кариерно развитие при Тракийски университет

 

Уважаеми студенти на Тракийски университет,

 

Центърът за кариерно развитие ще проведе Обучение с Икономическите специалности  от Стопански факултет на Тема: Управление на човешките ресурси – подбор на персонала чрез интервю. Умения за успешно представяне на интервю за работа.

Обучението ще се проведе на 16.05.2013 г. (четвъртък) от 09.15 часа в Зала 6 на Ректората.

 

          Уважаеми студенти на Тракийски университет,

 

        Центърът за кариерно развитие разработи за вас интерактивни курсове, насочени към улесняване на прехода от образование  към заетост на пазара на труда; към  развитие на компетенции за планиране и управление на кариерата и придобиване на ключови умения за  професионална реализация. Предлагаме на вашето внимание възможност за участие в следните интерактивни курсове:

 

I. Интерактивни курсове за преход от образование  към заетост.

1. Интерактивен курс на темаКак да спечелим желаното работно място - търсене и намиране  на работа,  подготовка за кандидатстване и явявяне на интервю.”

 

·        Модул 1 - Стратегии за търсене на работа;

·        Модул 2 - Подготовка на документи за кандидатстване;

·        Модул 3 - Подготовка за явяване на интервю.

 

Представените модули се предлагат и самостоятелно. Техният брой и продължителност могат да се договарят с участниците.

 

Предназначениe: за студенти 3, 4 курс и магистри.

Цел: развитие на компетенции за управление на личната кариера.

Задачи:

 • повишаване на знанията и уменията за търсене и намиране на работа;
 • повишаване на знанията и уменията за подготовка на документи за кандидатстване и явяване на интервю.

2.                  Интерактивен курс на тема: Еразъм мобилността –  фактор за успешна професионална реализация. (Как придобитите  умения и опит от мобилността  да се използват  успешно при кандидатстване за работа и среща с работодател.)

 

Предназначение: за студенти, участвали в мобилност за обучение или практика по програма Еразъм.

Цел: улесняване на професионалната реализация, развитие на умения за представяне пред работодател.

 

II. Интерактивни курсове за планиране, управление и развитие на  кариерата.

1. Интерактивен курс на тема „Личност и кариерно развитие”

 

Предназначение: за  студенти от всички курсове.

Цел: повишаване на себепознанието и развитие на умения за себепредставяне.

Задачи:

 • самооценка на професионални ценности;
 • самооценка  на придобития опит от трудовия и личния живот;
 • самооценка на придобитите умения;
 • оценка на преносимите умения;
 • презентиране на самия себе си.

 

2. Интерактивен курс на тема „Кариерно планиране – себепознание,  образователни и кариерни избори в университета”.

 

Предназначение: за студенти първокурсници.

Цел: планиране на кариерното развитие по време на обучението в университета.

Задачи:

·        запознаване с източници на информация за кариерно развитие;

·        информиране  и мотивиране за участие в програми за кариерно развитие (стажантски програми, обучения за кариерно развитие и професионална реализация, мобилност за обучение и практика и др.);

·        самооценка на силните страни и областите за развитие;

·        изработване на личен план за кариерно развитие.

 

 1. Интерактивен курс на тема „Управление на собственото учене и кариера” 

Предназначение: за студенти от всички курсове.

Цел: придобиване на компетенции за управление на собственото учене и кариера.

Задачи:

 • самооценка на умения за управление на кариерата;
 • запознаване с концепцията за учене през целия живот;
 • развитие на умения за  управление на собственото учене;
 • изработване на личен план за кариерно развитие.
   

III. Интерактивни курсове за развитие на ключови умения за професионална реализация.

Интерактивни  курсове на тема:

 • Развитие на презентационни и комуникационни умения;
 • Развитие на  умения за работа в екип;
 • Развитие на умения за управление на времето;
 • Развитие на  умения за изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения;
 • Развитие на умения за работа с клиенти;
 • Развитие на умения за задържане на работна позиция. 

Предназначение: за студенти от всички курсове.

Цел: развитие на ключови умения за заетост,  улесняване на професионалната реализация.

 

      В интерактивните курсове се използват активно методите за работа в малка група,  дискусии, презентиране, симулации, демонстрации, работа по казуси, самооценка по чеклисти, въпросници, техники за индивидуално и групово консултиране. Групи за обучение  могат да се сформират при 5 до 20 желаещи. Продължителността и времето на провеждане  на интерaктивните курсове могат да се договарят с участниците.

 

       Можете да заявявате своя интерес за участие в интерактивните курсове на е-майл: career_center@uni-sz.bg, като посочите темата на курса, в който желаете да участвате и вашите координати за контакт. Заповядайте! Ще се радваме да работим заедно!