Kатедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”

Ръководител: проф. двмн Венцислав Цветанов Койнарски

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 588; Е-mail: v_koin@yahoo.com  

 

Секция: „Паразитология”.

Ръководител: проф. двмн Венцислав Цветанов Койнарски

 

Секция: „Ветеринарна микробиология”.

Ръководител: проф. двмн Иван Стоянов Зарков

 

Секция: „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”.

Ръководител: проф. двмн Илия Цачев Цачев