Структура на университетска болница

 

Общо 366 легла
Първа вътрешна клиника с 29 легла:
Отделение по пулмология с 10 легла,
4 легла интензивен терапевтичен сектор, обслужващ на функционален принцип цялата клиника;
Отделение по ендокринология с 10 легла,
Сектори по клинична алергология и професионални болести – общо с 5 легла;
Доц. Господинка Пракова, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600702
 
Втора вътрешна (кардиологична) клиника с 22 легла:
Отделение по кардиология с 10 легла
Ревматологичен сектор с 6 легла;
Интензивен сектор по кардиология и токсикология с 6 легла;
Доц. Здравка Каменова, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600704
 
Трета вътрешна клиника с 28 легла:
Отделение по гастроентерология с 9 легла
Отделение по клинична хематология с 10 легла
Отделение по нефрология с 9 легла
Доц. Иван Чакърски, д.м. – началник клиника
Тел. 042 30337
 
Детска клиника с 32 легла, в т.ч.:
Интензивен сектор с 10 легла;
Ссектор по гастроенетрология с 3 легла;
Сектор по хематология с 5 легла;
доц. Петрана Чакърова, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600840
 
Офталмологична клиника с 18 легла, в т.ч.:
Постоперативен сектор с 2 легла;
Сектор по детска офталмология с 5 легла;
Сектор по офталмогенетика с 4 легла.
Доц. Златко Трифонов, д.м. – началник клиника
Тел. 042 643168
 
УНГ клиника с 18 легла, в т.ч.:
Постоперативен сектор с 2 легла;
Сектор по детска оториноларингология;
Сектор по спешна бронхоезофагология
Доц. Павел Димов, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600725
 
Клиника по кожни и венерически болести с 10 легла
Доц. Евгения Христакиева, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600721
 
Неврологична клиника - с 29 легла, в т.ч.:
Интензивен сектор с 6 легла;
Лаборатория за функционална диагностика на заболяванията на нервната система.
Неврологично отделение с 23 легла
Доц. Иван Манчев, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600735
 
Неврохирургична клиника с 10 легла, в т.ч. постоперативен сектор с 3 легла и сектор по лицево-челюстна хирургия .
Доц. Петър Вълканов, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600855
Клиника по ортопедия и травматология с 28 легла, в т.ч.:
Постоперативен сектор с 4 легла;
Отделение по ендопротезиране с 10 легла;
Отделение по възстановителна хирургия с 10 легла;
Сектор по детска ортопедия с 4 легла
Д-р Петьо Братоев – началник клиника
Тел. 042 38596
 
Първа хирургична клиника с 21 легла, в т.ч.:
Постоперативен сектор с 4 легла;
Отделение по детска хирургия с 4 легла
сектори по колопроктология, ендокринна хирургия и гнойно-септична хирургия общо с 13 легла
доц. Христо Стоянов, д.м. – началник клиника
Тел. 042 649086
 
Втора хирургична клиника с 23 легла, в т.ч.:
Постоперативен сектор с 4 легла;
Сектори по жлъчно-чернодробна и микроинвазивна хирургия, мамология с естетична хирургия и онкохирургия общо с 19 легла
доц. Николай Недков, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600824
 
Урологична клиника с 11 легла, в т.ч.
Постоперативен сектор с 2 легла;
Сектори по ендоскопска хирургия и детска урология.
Д-р Николай Узунов – началник клиника
Тел. 042 641109
 
Клиника по гръдна хирургия с 14 легла, в т.ч. постоперативен сектор с 4 легла.
Доц. Евелин Обретенов, д.м. – началник клиника
Тел. 042 604100
 
Клиника по съдова хирургия с 19 легла, в т.ч.:
Постоперативен сектор с 4 легла;
Сектор по ангиология с 9 легла
доц. Таньо Кавръков, д.м. – началник клиника
Тел. 042 52045
 
Клиника по анестезиология, спешна и интензивна медицина с 10 легла, в т.ч.
Токсикологичен сектор с 2 токсикологични легла;
Сектор с 2 легла за болни с кардиогенен шок и анестезиологичен сектор без легла
Сектор на функционален принцип за кондициониране на органи и донори.
Доц. Живко Караколев, д.м. – началник клиника
Тел. 042 600746
 
Отделение по физиотерапия и рехабилитация с 10 легла.
Д-р Антоанета Гьонкова – началник отделение
Тел. 042 664253
 
АГ клиника с 34 легла, в т.ч.:
Патологична бременност с 12 легла;
Неонатологично отделение с 5 легла;
Гинекология с 12 легла;
Родилно отделение с 5 легла;
доц. Лъчезар Лазаров – началник клиника
Тел.042 620150
 
Операционен блок , състоящ се от 8 (осем) операционни зали, в т.ч. две спешни.
Д-р Аделин Иванов – началник Операционен блок