Магистърски програми

Магистърска програма "Ветеринарна администрация"

Магистърска програма "Санитарна микробиология и безопасност на храните"

 

Деканат на Ветеринарномедицински факултет - Отдел "Учебен", Любомир Иванов, тел.
042/699690