Клиника за коне

 

Ръководител: ас. д-р Сашо Събев

 

Клиниката осигурява 24 часово обслужване и работи без почивен ден. Към нея са изградени клинично-диагностичен блок и стационар.
I.Клиничният блок включва следните звена:
1. Приемно-диагностичен блок с подковачница.
2. Отделение за следоперативно възстановяване, оборудвано с атравматичен под и стени.
3. Асептичен блок в който се осъществяват оперативни интервенции от хирургично и акушеро-гинекологично естество.
 
II. Стационар
Стационарът за коне разполага с отделение за тоалет на конете и 9 самостоятелни бокса, отговарящи на съвременните ветеринарно санитарни изисквания. В стационара е изградена манипулационна зала, в която се извършват лечебни процедури на хоспитализираните животни. За конете се грижат двама болногледачи.
 
СПЕЦИАЛИСТИ
 
Ас. д-р Сашо Събев
 
Ръководител Клиника за коне
 
042/699529 – кабинет
E-mail: 


Роден на 18.05.1966г. в гр. Стара Загора.
Образование: Техникум по ветеринарна медицина- Ст. Загора(1985), Ветеринарна медицина-ВИЗВМ-Ст. Загора(1993).
Научна кариера: асистент в катедра “Вътрешни незаразни болести”-(1993), старши асистент (1996), главен асистент (2000).
Специализации: Лиеж-Белгия (1999), Ирландия (2001), САЩ (2004-2005), Будапеща (2011), Бърно (2012), Хановер (2013).
Научни интереси: незаразна патология на конете.
 
 
 
Ас. д-р Светозар Кръстев
 
042/699670 – кабинет
E-mail:
Роден на 18.10.1973 год., гр. Стара Загора. Завършва Техникум по ветеринарна медицина “Иван Петрович Павлов”, гр. Стара Загора през 1992 год. Висше ветеринарно-медицинско образование завършва през 1998 год. към Тракийски университет, Стара Загора. Работи като частно практикуващ лекар в продължение на 1 год. на участък. В продължение на две години работи като преподавател в ТВМ, Стара Загора, а през 2001 год. е приет като асистент в катедра “Ветеринарна хирургия” към ВМФ на Тракийски университет след успешно положен конкурсен изпит. През 2004 год. е повишен в длъжност старши асистент,а през 2008 г. - в главен асистент.
Професионалните интереси на д-р Кръстев са насочени към  коремна хирургия, ортопедия и офталмология.
Д-р Кръстев е семеен и има две дъщери.
 
Доц. д-р Наско Йовчев Василев е роден на 08 юли 1960 година в гр. Симеоновград.
Научна кариера: асистент в катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” през 1990, старши асистент (1993), главен асистент (1996), доцент (2005). Притежава образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност 04.03.08. „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни” (2003).
                       
                            Ас. д-р Анатоли Атанасов
 
042/699515 – кабинет
E-mail:
 
Д-р Анатоли Атанасов е роден на 12 февруари 1979 година в гр. Павликени обл. Велико Търново. През 1997 г. завършва средно образование в Техникум по ветеринарна медицина гр. Ловеч. През 2005 г. завършва ветеринарна медицина във Ветеринарномедицински Факултет при Тракийски Университет, гр. Стара Загора. В катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” постъпва на работа, като асистент през 2006 година.