Катедра Хирургия, неврохирургия и урология

Катедра "Хирургия, неврохирургия и урология"

 

структура:

секция "Хирургически болести"

секция "Неврохирургия"

секция "Урология"

 

  

 

Ръководител катедра:

проф. д-р Петър Вълканов, дм

 

Академичен състав:

секция Хирургически болести

доц. д-р Ангел Попхаритов, дм

доц. д-р Йовчо Йовчев, дм

доц. д-р Христо Стоянов, дм

доц. д-р Александър Юлиянов, дм

гл.ас. д-р Иван Рачков

гл.ас. д-р Анатолий Карашмалъков

гл.ас. д-р Филип Хаджипетков

гл.ас. д-р Гео Цировски

гл.ас. д-р Георги Карабойдев

ас. д-р Тенко Тенев

ас. д-р Нойко Станилов

 

 

секция Неврохирургия

проф. д-р Петър Вълканов, дм

гл.ас. д-р Стефан Вълканов, дм

ас. д-р Божидар Петров

 

секция Урология

доц. д-р Димитър Шишков, дм

гл.ас. д-р Иван Овчаров

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Обща и оперативна хирургия"-задължителна дисциплина за студентите от ІІІ курс, специалност "Медицина"

"Хирургически болести" - задължителна дисциплина за студентите от ІV курс, специалност "Медицина"

"Неврохирургия" - задължителна дисциплина за студентите от ІV курс, специалност "Медицина"

"Урология" - задължителна дисциплина за студентите от V курс, специалност "Медицина"

Преддипломен стаж на стажант - лекари