Kатедра “Обща и клинична патология”

Ръководител: доц. д-р Иван Петров Никифоров, д.в.м.
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 562; E-mail: fori13@abv.bg  
 

Секция: „Патологична анатомия”.
Ръководител: доц. д-р Иван Петров Никифоров, д.в.м.
 

Секция: „Функционална патология и имунология”.
Ръководител: доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева, д.в.м.