Контакти

 

Адрес:

 

Тракийски университет – Стара Загора

Център за кариерно развитие

гр. Стара Загора, Студентски град

http:// www.uni-sz.bg

tel: 042/ 699 245

 

Лица за контакти:

 

Доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, д.м.

Ръководител на ЦКР

e-mail: svdimitr@mf.uni-sz.bg 

телефон: 0886 551 615 

 

Наталия Митева, DVM

Кариерен консултант

e-mail: career_center@uni-sz.bg

телефон: 0887 900 490