Периодични издания

С П И С Ъ К

на периодичните издания, които ще се получават в библиотеките на Тракийски университет през 2014 година

 

Български периодични издания - абонамент

 

 

 

Acta medica bulgarica

МФ

Bulgarian Journal of Agricultural Science

ЦБ

In Spiro

МФ

Journal of Balkan Ecology

ЦБ

National Geografic /на български/

ЦБ

Автоматика и информатика

ФТТ,ЦБ

Автотранспортна техника

ФТТ

Агробизнесът

ЦБ

Агровестник

ЦБ

Агрокомпас

ЦБ

Агроном

ЦБ

Аз буки

ЦБ

Акупунктура

МФ

Акушерство и гинекология

ФХ

Анестезиология и интензивно лечение

МФ

Безопасност и трудова медицина

МФ

Библиотека

ЦБ, МФ

Български лекар

МФ

Български медицински журнал

МФ

Български офталмологичен преглед

МФ

Български фермер

ЦБ

Българско музикознание

ПФ

Ветеринарна сбирка

ЦБ

Геополитика и геостратегия

ЦБ

Детски и инфекциозни болести

МФ

Дефектология (рус.)

МФ

Доклади на БАН

МФ

Доктор

МФ

Държавен вестник

ЦБ, МФ

Екологично инженерство и опазване на околната среда

ЦБ

Екология 21

ЦБ

Екология и бъдеще

ЦБ

Електротехника и електроника

ФТТ

Ендокринни заболявания

МФ

Ендокринология

ПФ

Енерджи ревю

ФТТ

Животновъдни науки

ЦБ

Животновъдство BG

ЦБ

Здраве от природата

МФ

Здравна политика и мениджмънт

МФ

Здравни грижи

МФ,МК,ФХ

Земеделие плюс

ЦБ

Земеделска техника

ЦБ

Икономика

ЦБ

Икономика и управление на селското стопанство

ЦБ

Икономическа мисъл

ЦБ

Икономически алтернативи

ЦБ

Икономически изследвания

ЦБ

Инфовет

ЦБ

Клинична и консултативна психология

МФ

Коррекционная педагогика (рус.)

МФ

Лекарска практика

МФ

Лечител

МФ

Лов и риболов

ЦБ

Лозарство и винарство

ЦБ

Мединфо

МФ

Медицина и спорт

МФ

Медицински дайджест

МФ

Медицински мениджмънт и здравна политика

МФ

Медицински меридиани

ФХ

Медицински преглед

МФ

Мениджър

ЦБ

Наблюдател

ЦБ

Наука

ЦБ,ПФ

Наука Диететика

МФ

Наука Ендокринология

МФ

Наука Инфектология и паразитология

МФ

Наука Кардиолотия

МФ

Наука Пулмология

МФ

Наука Фармакология

МФ

Национална Бизнес поща

ЦБ,МФ

Неврология и психиатрия

МФ

НСИ - Статистически годишник + CD

ЦБ

НСИ - Статистически справочник

ЦБ

Образование и специализация в чужбина

ЦБ

Обща медицина

МФ

Оториноларингология

МФ

Педагогика

ПФ

Педиатрия

МФ

Почвознание, агрохимия и екология

ЦБ

Практическа педиатрия

МФ

Професионално образование

ФТТ

Психиатрия

МФ

Психоаналитични изследвания

МФ

Психология - журнал

МФ

Психология - теория и практика

МФ,ПФ

Психология журнал

МФ

Птицевъдство

ЦБ

Растениевъдни науки

ЦБ

Растителна защита

ЦБ

Ревматология

МФ

Рентгенология и радиология

МФ

Реферативен бюлетин по офталмология

МФ

Селскостопанска наука

ЦБ

Селскостопанска техника

ЦБ,ФТТ

Сестринско дело

МФ,МК,ФХ

Социална медицина

МФ

Социологически проблеми

ЦБ

Специална педагогика

МФ,ПФ

Списание 8

МФ

Списание на българската библиотечно-информационна асоциация

ЦБ

Старозагорски новини

ЦБ,ПФ

Стратегии на образователната и научна политика

ЦБ,ПФ

Сърдечно-съдови заболявания

МФ

Текстил и облекло

ФТТ

Учителско дело

ПФ

Физикална медицина и здраве

МФ,МК

Философия

ПФ

Форум медикус

МФ

Хирургия

МФ

Хранително-вкусова промишленост

ЦБ,ФТТ

Чуждоезиково обучение

ПФ

 

 

Български периодични издания - дар и книгообмен

 

 

 

Аграрни науки

ЦБ

Алманах научни изследвания - СА"Д.А.Ценов", Свищов

ЦБ

Ангиология и съдова хирургия

МФ

Бизнес управление

ЦБ

Бюлетин на националния осигурителен институт

ЦБ

Годишен алманах: Научни изследвания на докторанти на СА "Д.А.Ценов", Свищов

ЦБ

Годишник на Бургаския свободен университет

ЦБ

Годишник на Икономически университет, Варна

ЦБ

Годишник на Колежа по икономика и администрация, Пловдив

ЦБ

Годишник на университет "проф. д-р Асен Златаров", Бургас

ЦБ

Известия: Списание на Икономически университет, Варна

ЦБ

Известия на Технически университет, Габрово

ЦБ

Икономика 21

ЦБ

Народостопански архив

ЦБ

Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив

ЦБ

Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски"

ЦБ

Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев"

ЦБ

Научни трудове на университета по хранителни технологии, Пловдив

ЦБ

Невросонология и мозъчна хемодинамика

МФ

Онкология

МФ

Педагогически алманах

ПФ

Педагогически новости

ПФ

Списание на Американския университет в България

ЦБ

Съвременна хуманитаристика

ПФ

Фуражи и хранене

ЦБ

Agricultural Science and Technology

ЦБ

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

ЦБ

Bulgarian Medicine

МФ

Health.bg

МФ

Folia Medica

МФ

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

ЦБ

Trakia Journal of Sciences

ЦБ, МФ, ПФ

 

 

Чужди периодични издания - абонамент

 

 

 

American Journal of Veterinary Research

ЦБ

Anatomia, Histologia, Embriologia

ЦБ

Journal of Avian Medicine and Surgery

ЦБ

Journal of Parasitology

ЦБ

Journal of Zoo and Wildlife Medicine

ЦБ

 

 

Чужди периодични издания - дар, абонамент и депозит

 

 

 

Acta Medica Medianae

МФ

Animal Science Papers and Reports

ЦБ

Balkan Medical Journal

МФ

Biotechnology in Animal Husbandry

ЦБ

Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy

ЦБ

Czech Music Quarterly

ПФ

Contemporary Agriculture: Serbian Journal of Agricultural Science

ЦБ

Ecologica Balkanica

ЦБ

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

ЦБ

Food outlook: Global Market Analysis

ЦБ

Folia Veterinaria

ЦБ

Hellenic Journal of Companion Animal Medicine

ЦБ

Iranian Journal of Veterinary Research

ЦБ

Israel Journal of Veterinary Medicine

ЦБ

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

ЦБ

Journal de Pediatria

МФ

Journal of Biomedical & Clinical research

МФ

Journal of BioScience and Biotehnology

ЦБ

Journal of Equine Science

ЦБ

Journal of Hellenic Veterinary Medical Society

ЦБ

Journal of Protozoology Research

ЦБ

Landbauforschung Volkenrode

ЦБ

Lucrari Stiintifice. Ser.D. Zootehnie, Animal Science - Bucharest

ЦБ

Magyar Allatorvosok Lapja

ЦБ

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences

МФ

Prague Medical Report

МФ

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias

ЦБ

Revista Romania de Medicina Veterinara

ЦБ

Scientia Agriculturae Bochemica

ЦБ

Scientific Worcs: Series C Veterinary Medicine - Bucharest

ЦБ

Scripta Scientifica Medica

МФ

Slovenian Veterinary Research

ЦБ

Veterinaria e Zootechnia

ЦБ

Veterinarski Archiv

ЦБ

Uludag Universitesi Veteriner Facultesi Dergisi

ЦБ

Unasilva

ЦБ