Секция „Ветеринарна микробиология”

Историческа справка

 

Проф. двмн Иван Стоянов Зарков

тел.: (042) 699 600; Е-mail: izarkov@yahoo.com

Научни интереси: респираторни вирусни инфекции по дребните преживни; грип по птиците; рабиес вирус и вируси подобни на беса.

  

Доц. д-р Валентина Стаматова Урумова, д.в.м.

тел.: (042) 699 603; E-mail: velentina_62@abv.bg

Научни интереси: антибиотикорезистентност на патогенни микро-организми проблемни за селскостопанските животни.

 

Доц. д-р Николай Георгиев Сандев, д.в.м.

тел.: (042) 699 602; Е-mail: n_sandev@abv.bg

Научни интереси: епизоотологични и имунологични проучвания на ензоотичната левкоза по говедата.

 

Доц. д-р Първан Русинов Първанов, д.в.м.

тел.: (042) 699 601; E-mail: Parvanp@yahoo.com

Научни интереси: микробиология на бактерийните заболявания по пчелите; вароатоза; мониторинг на лекарствени средства в пчелни семейства, пчелни продукти и животни.

  

Гл. ас. д-р Николина Велизарова Русeнова, д.в.м.

тел.: (042) 699 604; E-mail: n_v_n_v@abv.bg

Научни интереси: ветеринарна микробиология; ветеринарна вирусология; инфекциозна патология на пчелното пило.