Галерия 29

10th International Balkan Congress on Education and Science

“EDUCATION AND GLOBALIZATION”

September 17-19, 2015

Ohrid, Macedonia

    

            

               

              

          

                                          

                    

                                 

В И Д Е О (поздравителен адрес)