Галерия 4

ПОСЕЩЕНИЕТО НА АНТЕА МИЛЪР ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ  И ПРЕПОДАВТЕЛ ОТ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ICASSI

(THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF ADLERIAN SUMMER SCHOOLS AND INSTITUTES),

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА CAMBRIDGE TRAINING CENTЕR, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

28.10-04.11. 2013 ГОДИНА