Полезна информация

Директор: проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
Тел: 042 / 633024, 042 / 617442, факс: 042 / 630102, GSM 0889 399 903
 
Зам.-директор: ас. Маргарита Славова
Тел: 042 / 617443 GSM 0887 160 413
 
Административен секретар: Севдалина Стоянова Кирчева
Тел: 042 / 633024, 042 / 617452, факс: 042 / 630102, GSM 0882 473 212
 
Ст.експерт ПКС и СДК: Марияна Георгиева
Тел: 042 / 630102, 042 / 617453, 042 / 617446, GSM 0882 160 012
 
Управител на общежитието: Дамян Караджунов
Тел: 042 / 629869, GSM 0887 144 776
Адрес на общежитието: 6010, гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ 32
 
За пълна информация може да посетите сайта на ДИПКУ: www.dipku-sz.net (http://www.dipku-sz.net