Полезна информация

 

 

Нови възможности за работодатели и млади специалисти

 

Стартира Проект „ПЪРВА РАБОТА”  чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   по Схема BG051PO001-1.1.12.

 

Основна цел на проекта е подпомагане старта в работната кариера на младежите до 29-годишна възраст чрез осигуряване на обучение и последваща заетост, както и на стимули за работодателите при тяхното наемане. Проектът ще се реализира на територията на всички области и общини в България.

 

Основни дейности за постигане целите на Проекта:

 

  1. Набиране на заявки от работодатели за търсещи работа младежи, в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация; подбор и определяне на представители на целевата група, които са безработни лица, на възраст до 29 години;
  2. Предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение или обучение по ключови компетентности на лица от целевата група, регистрирани в дирекции „Бюро по труда" и одобрени от работодател за наемане на конкретно работно място;
  3. Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен;
  4. Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”;
  5. Осигуряване на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се отнася разкритото работно място за период до 12 месеца, но не по-малко от 6 месеца на работодатели, наели на заявените свободни работни места успешно завършилите обучението лица.

 

За допълнителна информация МТСП и Агенция по заетостта -  ДБТ на територията на цялата страна.

 
Конкурс за добри практики срещу младежката безработица

 

 Младежката безработица вече придобива тревожни стойности. По данни на Световната банка близо 40% от мерките, които се предприемат по проблема по света, нямат ефект. В същото време добрите практики остават в тайна от широкия кръг организации и държавни институции, които могат да направят нещо по въпроса.

Така Мрежата за младежка заетост към Международната организация по труда (YEN) представя конкурса си за добри практики, посветени на борбата срещу младежката безработица. Конкурсът под мотото "Младежката заетост: Какво има ефект?" цели да популяризира успешните проекти, така че да се вземат ефективни мерки за заетостта при младите хора. Инициативата се осъществява в сътрудничество с международната компания Making Cents International.

В конкурса могат да участват организации от всички сектори и от всяка тока на света. Необходимо е само съгласие на проджект мениджъра на конкретния проект, посветен на младежката заетост, който ще бъде представен. 

Освен това, за да се включите в конкурса, трябва да изготвите специален документ (Smart Note), в който подробно да опишете своя проект и резултатите от него. Тук можете да намерите инструкции какво още да включите. Всичко необходимо трябва да качите онлайн на страницата на инициативата, след като се регистрирате.

 

Крайният срок е  9 ноември 2012 г.

Победителите ще бъдат избрани с публично гласуване на сайта. Наградите за трите най-добри идеи са съответно 800, 500 и 300 долара.
 

 

Стажове за младите хора по проект „Ново начало”

 

Социалното министерство разширява една от схемите за стажове за млади хора без трудов опит. В проекта "Ново начало", който се осъществява по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", като работодател вече ще може да се включи и администрацията.

Проектът е на обща стойност 35 млн. лв. и финансира работодателите, които наемат стажанти от бюрата по труда. Със средствата те трябва да изплащат заплати на младите хора според минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии. За структурите на държавната администрация и общините средствата за заплата са фиксирани на 400 лева на месец. Програмата "Ново начало" вече е привлякла над 3 хил. младежи за участие, а до края на годината са предвидени още поне 5500 места. Общо 50 хил. младежи вече участват в схеми за обучение и квалификация по ОП "Развитие на човешките ресурси”. Освен това до този момент в заетост и стажуване са включени над 6 300 младежи, а целта до края на 2012 г. е те да се увеличат с още 10 хиляди.