Галерия 27

„Обучение на учители и родители на талантливи и надарени деца"  

Лондон (01. 07. до 05. 07. 2015)