Структура

адрес: Стара Загора 6010

ул. Армейска 9

Учебен отдел

Инспектор
Галина Кючукова

 

Тел. 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763

 

 

 

Администрация
 

ФСО Главен счетоводител
Виолета Манева

 

тел. 042 /613 773

 

 

 

 

ТРЗ. Личен състав

 

Мария Петкова

 

Тел. 042 /613 772