Списание за образователна наука и изкуства

 Списание за образователна наука и изкуства

Том 2/ 2014-2015

         В том втори (2014 – 2015) „Списание за образователна наука и изкуства” представя в две от рубриките си текстове на преподаватели, студенти и докторанти от Педагогически факултет, Тракийски университет, както и материали на участници в Юбилейна научна конференция „20 години Тракийски университет” (Стара Загора, 19.05. – 20.05.2015 г.)
        Списанието е предназначено за всички, които се интересуват от образователни
проблеми в областта на науката и изкуството.

 

Том 1 / 2013

            В първото си издание “Списание за образователна наука и изкуства” на Педагогически факултет, Тракийски университет представя избрани материали на участниците в международната конференция “Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Стара Загора,12.09.-13.09. 2013.

           Списанието е предназначено за всички, които се интересуват от образователни проблеми в областта на науката и изкуството.