Партньори

 

Национални институции:

 • Министерство на образованието, младежта и науката
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Инспекторати по образованието
 • Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София, Софийски университет
 • Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Варна, Шуменски университет
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
 • Технически университет, гр. Габрово
 • Институт по математика и информатика - БАН
 • Неправителствени организации

Чуждестранни партньори:

 • Държавен институт по руски език "А.С. Пушкин" - Москва, Русия
 • Институт за международно сътрудничество към Сдружението на Германските народни университети
 • Гьоте Институт – Германия
 •  UiS – Universitetetistavanger, Norway - Норвежки университет, гр.  Ставангер
 •  PoloeuropeodellaconoscenzaI.C. Lorenzi-Funane, Verona, Italy - Италианска организация Еуропол
 •  WSINF – Wyzsza szkola informatiyki, Lodzi, Poland - Колеж по информатика в Лоц, Полша
 • Space Camp Turkey, Gaziemir,Izmir, TurkeyКосмически образователен център в гр. Измир, Турция