СДК "Учител по английски език"

 График на учебните занятия

 


Курс №737 (разпис на учебните занятия  за 2016 година)

Лекциите и упражненията по Методика на активното обучение - интерактивни методи и техники, при доц. д-р Ваня Петрова на 05 март 2016 г. ще се проведат на 03 април 2016 г.