Секция Eпидемиология и медицинска паразитология

 

Адрес
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел: +359 42 664 250; +359 42 664 251;+359 42 664 411
факс: +359 42 600 705
 
Структура:
  Сектор Епидемиология на заразните болести
*      Сектор Медицинска паразитология и тропически болести
 
 
Академичен състав:
 
  Доц. д-р Ирена Младенова, д.м.- Ръководител Катедра
Докторантура: “Епидемиологични проучвания върху инфекцията с Нelicobacterpylori”, 2000, 192 с.
 
 Научни интереси: През последните 17 години се занимава с изучаване на епидемиологията нaHelicobacterpylori(етиологичен агент при язвената болест и гастритите) и възможните рискове за заразяване с тази инфекция. През 1996г., 1997г., 1998г., и 2001г. е специализирала във Франция, в катедрата по бактериология на Университет 2 в Бордо с ръководител Проф. Ф. Мегро- секретар на Европейската група за изследване на Helicobacterpyloriи лидер на проекта Eurohepygast kъм програмата Biomed на Европейския съюз. През 2001г. и 2008г. специализира в Катедрата по инфекциозни болести в Университетската болница към Медицински  университет, Виена, Австрия, а през 2006г.- в гр. Амстердам, Холандия, в Холандския институт по обществено здраве и трудова медицина- курс за обучение на преподаватели по българо- холандски проект BG/2004/IB/SO/03 “Укрепване на националната система за надзор над заразните заболявания”.
Екстрагастрална патология, свързана с  Helicobacterpylori;
Превантивната роля на лактобактериите;
Епидемиология на незаразните болести;
Имунопрофилактика.
 
 
*      Гл. ас. д-р Марин Маринов
Научни интереси: Лаймска борелиоза.
 
 
*      Гл. ас. д-р Борислава Чакърова
тел.: 042/664 233, 287
GSM: 0888871601
 
Научни интереси: Клиника, диагностика и лечение на паразитните болести. Зооантропонозни паразитози, чревни и векторни паразитози
Проучвания върху гиардиазата (ламблиоза) при човека
Проучвания върху лайшманиозата